Adam Hudec | PRACHOVNICE

Adam Hudec | PRACHOVNICE
8. 10. – 15. 11. 2020

Částice prachu přenáší různé chemické a biologické substance včetně Corona virů schopných vznášet se ve vzduchu, který dýcháme, několik hodin, dnů, nebo týdnů. V průběhu našeho života vdechneme průměrně 18 kilogramů takovýchto prachových částic, aniž bychom tento proces vnímali.Naše těla nejsou uzpůsobena pro vnímání neviditelných prachů, které jsou přirozenou součástí ekosystémů, nebo prachů vytvořených lidskou činností.Prachovnice jsou vědecko-uměleckým projektem zkoumajícím prachové částice jako informační nosič toxinů, produktů naší kultury a ekonomických cyklů, které se postupem času usadily na fasádách nejen kulturních památek. Tato vrstva prachů se neustále odstraňuje jako symbol hořké pravdy o znečištěné přírodě, toxicitě vzduch a všudypřítomné klimatické změně. Cílem výstavy Prachovnice je poukázat na fenomén prachu a rekalibrovat naše vnímání, zpracování a chápání reality dopadu lidské činnosti na prostředí, v němž žijeme. Kdy se naučíme koexistovat s naším životním prostředím namísto neustálého zápasu s ním?

Fakulta architektury VUT v Brně se už dlouhodobě snaží o vytvoření platformy, která umožnila obsáhlejší a intenzivnější komunikaci témat spojených s architekturou směrem k odborné a široké veřejnosti a která by zároveň rozšiřovala pojetí architektury a obohacovala výuku tohoto oboru přímo na škole. V budově fakulty na ulici Pořící už několik let funguje Galerie mini, která dává prostor zajímavých architektonickým výstavním projektům. I když se často jedná o inspirativní náměty a provokativní témata, jejich handicapem je minimální rozpočet na každou výstavu a omezené výstavní prostory. Proto vedení fakulty usiluje o nalezení pro návštěvníky dostupného a atraktivního výstavního prostoru. Prvním pokusem je využití zázemí již delší dobu zavřené Galerie architektury na Starobrněnské ulici, která patří Nadaci české architektury.

První výstavou, která by zároveň měla naznačit dramaturgii nově pojímané galerie je představení projektu absolventa Fakulty architektury VUT v Brně Adama Hudce s názvem Prachovnice. Jeho záměrem je zviditelnit to, co v krátkém čase vytváří „patinu“ realizovaných staveb, přičemž se ve skutečnosti jedná o doklad negativních dopadů lidské činnosti na prostředí, ve kterém žijeme.

Projekt byl realizován za podpory magistrátu města Brna, Nadace české architektury a Fakulta architektury VUT v Brně. Děkujeme

upoutávka
komentovaná prohlídka

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: