ANDI SCHMIED: PRIVATE VIEWS

[English version below]

Navzdory ikonické povaze panoramatu Manhattanu existují pouze čtyři místa, odkud může veřejnost tento pohled zažít, a to za cenu vstupného: Empire State Building, Rockefeller center, ONE World Trade Center a Edge na Hudson Yards. Všechny ostatní pohledy z výšky jsou soukromým privilegiem majitelů těch nejluxusnějších bytů.

Andi Schmied na výstavě nabízí vhled do tohoto elitního světa, představuje surrealistické strategie přesvědčování realitních makléřů a umožňuje čtenářům obejít vrátné těchto luxusních nemovitostí. Návštěvník uvidí západ slunce z Trump Tower, výhled ze soukromého klubu nejvyšší obytné stavby na planetě a ukázky těch nejluxusnějších materiálů, jako je sibiřský mramor používaný na vany
s výhledem na Sochu svobody.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 v 19:00 v Galerii Architektury Brno. Výstava potrvá do 26. 11. 2021 a bude přístupná od středy do neděle od 14 do 19 hodin. V galerii bude možné zakoupit publikaci Private Views. A High-Rise Panorama of Manhattan. V rámci doprovodného programu proběhne komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Andi Schmied a přednášky výzkumníků k tématu financializace bydlení.

Andi Schmied je maďarská vizuální umělkyně a architektka. Její práce se zaměřuje na místa, která nesledují konvenční logiku, avšak zůstávají součástí našeho panoramatu města. Zahrnují oblasti, jež se významně odchýlily od jejich původně plánované funkce (Jing Jin City), utopickou architekturu (Noguchi Town) nebo privilegované prostory (Private Views). Schmied vystudovala školu architektury na University College London, vystavovala v řadě institucí v Evropě, USA i Asii. Kniha Private Views.
A High-Rise Panorama of Manhattan, vydaná pražskou galerií VI PER, byla oceněna jako Nejkrásnější česká kniha roku 2020 v kategorii Umění.
http://andischmied.com/

Andi Schmied: Soukromé výhledy. Panorama výškových budov na Manhattanu
7. 10.–26. 11. 2021, ST–NE 14:00–19:00
vernisáž 7. 10. 2021 v 19:00
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18


produkce: Karolína Plášková
architektura: Petra Šebová
grafický design: Barbora Růžičková
překlady: Filip Staněk
organizační pomoc: Adéla Šoborová, Radmila Presová
konzultace: Jan Kristek

Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva kultury, Nadace české architektury, Fakulty architektury VUT v Brně, Future Architecture Platform a Graham Foundation, za podpory galerie VI PER a Trapéz Gallery.

_____

Despite the iconic nature of the Manhattan skyline, there are only four places the public can see it from, even if paying: the Empire State Building, the Rockefeller Center, ONE World Trade Center, and the Edge at Hudson Yards. All other elevated views are a private privilege, only available to owners of luxury penthouses.

Posing as an apartment-hunting Hungarian billionaire, Andi Schmied accessed and documented the views of 25 of the city’s most exclusive high-rise properties. Her project, Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan offers a glimpse into this elite world. Showcasing the surreal strategies of persuasion used by real estate agents, the exhibition book allows visitors to bypass the gatekeepers of luxury real estate, guiding them through the sunset from Trump Tower, view from the private club of the tallest residential tower on the planet, and showing samples of the most luxurious materials, such as the Siberian marble used in soaking tubs overlooking the Statue of Liberty.

The exhibition opening takes place on Thursday 7 October 2021 at 7 pm at the Brno Gallery of Architecture. The exhibition runs until 26 November 2021 and is open from Wednesday to Sunday from 2 pm to 7 pm. The publication Private Views. A High-Rise Panorama of Manhattan will be available for purchase at the gallery. The accompanying program will include a guided tour of the exhibition with the author Andi Schmied and lectures by researchers on the financialization of housing.

Andi Schmied is a Hungarian visual artist and architect. Her work focuses on places that do not follow conventional logic, yet remain part of our cityscape. These vary from areas that have deviated far from their originally planned function (Jing Jin City), utopian architectures (Noguchi Town), or spaces of privilege (Private Views). Schmied graduated from the Bartlett School of Architecture and her work has been shown in several institutions in Europa, the USA and Asia. Her book Private Views. A High-Rise Panorama of Manhattan, published by VI PER Gallery, won The Most Beautiful Czech Book of the Year 2020 in the category Art.
http://andischmied.com/

Andi Schmied: Private Views. A High-Rise Panorama of Manhattan
7. 10.–26. 11. 2021, WED–SUN 2–7 pm
exhibition opening 7. 10. 2021 at 7 pm
Brno Gallery of Architecture, Starobrněnská 18

production: Karolína Plášková
architecture: Petra Šebová
graphic design: Barbora Růžičková
translations: Filip Staněk
project support: Adéla Šoborová, Radmila Presová
supevision: Jan Kristek

This project was realized with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, Czech Architecture Foundation, Faculty of Architecture at the Brno University of Technology, Future Architecture Platform and Graham Foundation, with help from the VI PER Gallery and Trapéz Gallery.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: