Zoom in / Eurotopia: Evropský stoh reprezentací

Galerie Architektury Brno představuje jako svou první výstavu v cyklu Zoom In práci německého architekta a výzkumníka Maximiliana Steverdinga s názvem Eurotopia.

Vernisáž 28. 2. v 18.00

Kurátoři: Katarína Klusová a Erik Vaněk

Vystavující: Maximilian Steverding

Reprezentace Evropské unie se mění. Vzhledem k rostoucí individualizaci a silné síti mezinárodních společností vyvstává otázka, kam směřuje evropská veřejná sféra – a tedy i evropský prostor – a jakou roli v tomto procesu může hrát architektura.

Eurotopia je výzkumný projekt, který se zamýšlí nad současným stavem reprezentační architektury Evropské unie. Projekt čte stavební prostředí jako ztělesnění vztahu mezi politickým aparátem a občany, které reprezentuje, a analyzuje dostatečnost naší současné politické infrastruktury při zvládání společenské transformace. Výstupem výzkumu jsou kritické interaktivní instalace, z nichž jedna je speciálně navržena pro výstavu zabývající se tématem sebeprezentace.

O autorovi:

Maximilian Steverding v současnosti působí jako odborný asistent na univerzitě v Bonnu a zabývá se prostorovým rozvojem Evropy a tím, co z toho vyplývá. Zaměřuje se na materializované podoby reprezentace a hodnotí, jaké architektonické důsledky mohou mít rostoucí požadavky na sebeprezentaci v politickém kontextu.

Maximilian Steverding vystudoval architekturu a pracoval jako architekt, poté začal zkoumat (architektonickou) budoucnost evropské demokracie. Těžiště jeho výzkumu leží na rozhraní mezi prostorem, architekturou a politikou.

__________________________________

Galerie Architektury Brno, kterou zřizuje Nadace české architektury, zahajuje letošní výstavní sezónu s novým kurátorským týmem. Ten 28. února zahájí celoroční kontinuální program Zoom In, cyklus čtyř výstav, jenž bude zkoumat architekturu z různých úhlů pohledu. První výstava nahlédne na architekturu z globální perspektivy. Další přiblíží urbánní měřítko. Třetí a čtvrtá výstava se zaměří na mikrourbánní měřítko a stavbu samotnou.

Důležitým aspektem cyklu je komunikace s diváky. Ty do procesu spolutvorby chystaného programu galerie vtáhne kurátorský tým – Katarína Klusová, která působí 10 let v praxi prezentace současného umění, a Erik Vaněk, interdisciplinární tvůrce, pohybující se napříč žánry designu, softwaru a umění. Odbornou garanci zajišťuje teoretička a propagátorka architektury Simona Dračková.

www.mxst.eu

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: