n’UNDO

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s Galerií Architektury Brno, zve na přednášku „UNdo|REdo|doNOT“

Yanze Wang

Historie architektonického vzdělávání v Číně je podstatnou součástí modernizace architektonické disciplíny v zemi.

Johan De Walsche

Tato přednáška kriticky zpochybní argumenty pro spojení výzkumu a výuky, ukáže, jak prosazování tohoto propojení může vést k obtížím a jak
může být povrchní zakomponování výzkumu
do architektonického vzdělávání problematické
a může vést ke zvráceným situacím.

Peter Staub

Přednáška naváže na poznatky stejnojmenné publikace (Triest, 2018), jejímiž editory byli Vera Kaps a Peter Staub.

Miodrag Kuč

Jelikož tradiční univerzity ztratily monopol na produkci vědomostí v oblasti prostorových disciplín, měli bychom si klást otázku, kde mohou mladí architekti získat prakticky orientované zkušenosti, mimo nekonečné stáže v architektonických kancelářích.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑